Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts per a projectes d'Innovació docent

La millora continua de la qualitat de la docència és un dels objectius prioritaris de l'Escola de Camins. D'acord amb aquest objectiu, cada any es convoquen els ajuts destinats a Projectes d'Innovació Docent.

Ajuts per a projectes de millora de la docència

2022
  • Convocatòria
  • Presentació de sol·licituds: del 8 al 29 d'abril del 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Mostra de projectes realitzats

Continguts pel MOOC "El lenguaje en la Ingenieria"

Curs MOOC de marcat caràcter transversal, pensat per facilitar als estudiants que inicien estudis universitaris l'aprenentatge de les assignatures que formen les matèries bàsiques i comunes de les diferents titulacions universitàries en Enginyeria.
Més informació

Smartlab Camins: Servei d'emmagatzemament al núvol de dades experimentals

L'experimentació a baix cost s'ha vingut desenvolupant de manera considerable darrerament. L'escola porta diversos laboratoris i diverses assignatures a on es desenvolupen mesures experimentals que desitjablement s'han d'emmagatzemar de manera continua. Els núvols oberts d'emmagatzematge de dades son ideals quan es tracta de vincular eines obertes de programació, de monitorització i d'utilització de dades.
Més informació

Camins Makers. Fabricació digital orientada a l'Enginyeria Civil

Explorar les possibilitats de l'experimentació de baix cost (plaques Arduino, sensors, cables, actuadors, etc.) i la impressió 3D per la seva aplicació a assignatures orientades al càlcul d'estructures, com són: Edificació, Formigó Armat, Disseny Sismoresistent, Metàliques, Dinàmica Estructural i igualment, als TFG que puguin sorgir.
Més informació

Votacions a classe mitjançant dispositius mòbils

"Test ràpid" a les aules. Consisteix en preparar un test a moodle Atenea que els estudiants han respost amb els seus telèfons mòbils, tablets o bé ordinadors particulars. Aquest test permet introduir la classe fent un resum previ dels coneixements que ja s'han impartit a l'aula. Com els resultats del test s'obtenen inmediatament es poden discutir les respostes dels estudiants i això contribueix a la millora del seu aprenentatge.
Més informació

MMC Flipped Classroom

Aplicació de la tècnica de la "classe inversa" a les assignatures de Mecànica de Medis Continus del GEC i del MECCP impartides en anglès. L'estudiant es prepara els continguts de classe mitjançant els materials accessibles des de la pàgina web de l'assignatura i el treball presencial a classe es dedica, mitjançant dinàmiques de grup específiques, a consolidar i posar en pràctica els coneixements teòrics, resoldre problemes, aclarir dubtes, desenvolupar habilitats de comunicació, etc.
Més informació

Projecte d'autoaprenentatge i comunicació

Realització de tasques de suport, gravació i edició per a la creació vídeos dins del projecte d'innovació docent d'autoaprenentatge i comunicació en l'assignatura de Química de Materials del grup en anglès de 1r curs d'Enginyeria Civil.
Els vídeos corresponen a una activitat que han de desenvolupar els estudiants i que consisteix en elaborar un treball de final de curs, sobre un tema no tractat a classe formalment amb el guiatge del professor de l'assignatura. Aquest projecte està orientat a la utilització de les xarxes socials, és a dir, youtube (vídeo de entre 5 i 10 minuts), facebook, twitter i instagram (amb referències creuades).
Més informació