Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud del títol NO PRESENCIAL

Una vegada els/les estudiants han assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, tenen dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer en el territori europeu la titulació estudiada. Se sol·licita el SET al mateix moment en què se sol·licita el títol.

Qui ho pot sol·licitar

  • La persona interessada, titulada a l'Escola.

Com fer la sol·licitud no presencial

 1  ESTUDIANT

> Contacta amb el SIAE Camins - Títols ()

> Sol·licita iniciar el tràmit no presencial de sol·licitud del títol i SET

> Adjunta còpia del DNI (espanyols) o del Passaport (estrangers)

 2  SIAE CAMINS-TÍTOLS

> Valida la finalització d´estudis i les condicions per titular-se

> Genera el full de sol·licitud, taxa associada i ho envia a l´estudiant per correu electrònic

 

 3  ESTUDIANT

> Comprova que les dades de la sol·licitud siguin correctes i la signa de forma manuscrita o electrònicament

> Abona la taxa per la e-Secretaria>Impresos i pagaments

 4  ESTUDIANT

> Accedeix a la Seu electrònica UPC a través del formulari de l´Escola Tècnica Superior

d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i segueix les instruccions

> Adjunta obligatòriament el full de sol·licitud i el document d´identitat vigent (DNI o Passaport)

>Pot adjuntar qualsevol altra document que consideri

 5  SIAE CAMINS-TÍTOLS

>Rep la comunicació del registre, verifica la documentació presentada i comprova el pagament

>Emet els resguards corresponents amb signatura digital

>Envia els resguards a l´estudiant per correu electrònic

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic excepte el mes d´agost.

    Informació d'interès