Vés al contingut (premeu Retorn)

Recollida de títol i/o suplement europeu al títol (SET)

Un cop rebem els títols oficials i/o SET el SIAE de l'Escola de Camins es posa en contacte amb la persona sol·licitant per tal de notificar-li la recepció i el procediment de recollida.

Nota: La notificació es realitzarà a l'adreça de correu electrònic que la persona interessada indica en el moment de la sol·licitud. En cas de canvi d'adreça, cal modificar-la a l'apartat  Les meves dades > Dades personals > Canvi adreça personal de l'e-secretaria.(obriu en una finestra nova)

Qui el pot recollir

 • La persona titulada en l'Escola de Camins.
 • Una tercera persona presentant un poder notarial d'autorització al seu nom per poder realitzar el tràmit.

Documentació necessària

 • Resguard del títol oficial (si no es pot presentar s´ha de comunicar en el moment del lliurament)
 • Persones amb nacionalitat espanyola: cal presentar original del DNI vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: cal presentar original del Passaport vigent.
 • En el cas que el títol el reculli presencialment una tercera persona : Original i còpia del poder notarial per recollir el títol i còpia del DNI o Passaport (estrangers) de la persona interessada.

Quan fer la recollida

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consulteu l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE Camins a l'apartat del web de l'Escola de Camins.

Com recollir el títol oficial o el SET

Recollida presencial :
 • La persona interessada s'haurà de personar al SIAE Camins de l’Escola en horari d'atenció a l'usuari, aportant la documentació necessària especificada a l'apartat anterior.
 • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada ha de presentar còpia i original del poder notarial juntament amb una fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
 • Prèviament al lliurament del títol i/o SET s´haurà de signar  al llibre de registre i el document de recepció.
Recollida en dependències oficials :

En el cas de persones que residIU fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del títol oficial o el SET a organismes oficials com són la Delegación o Subdelegación del Gobierno de España, Ambaixades o Consolats espanyols a l'estranger.

 • Per e-Secretaria : Realitzeu la sol·licitud i pagament de les taxes a l'apartat "Títol i sol·licituds > Enviament del títol on indicareu la localització de la dependència oficial on voleu que l´enviem.
 • Per Seu Electrònica UPC : Complimenteu la sol·licitud de recepció del títol en dependències oficials i accediu a la Seu electrònica de la UPC per a registrar la seva sol·licitud a través d'un formulari. Heu de seleccionar el centre Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i seguir els passos que us indica. És imprescindible annexar la sol·licitud amb la signatura original de la persona interessada i còpia del DNI o Passaport. No són vàlides les signatures escanejades ni fotocopiades. Un cop rebuda la sol·licitud us enviarem per correu electrònic la taxa de pagament.
 • Un cop rebem al SIAE Camins la sol·licitud d´enviament del títol i justificant d'abonament de la taxa, enviarem el títol o SET a la dependència oficial indicada a la sol·licitud.

Models de sol·licitud

Més informació d'interès