Vés al contingut (premeu Retorn)

Recollida de títol i/o suplement europeu al títol (SET)

Un cop rebem els títols oficials i/o SET a la Unitat de gestió d'estudis de Grau i Màsters de l'Escola de Camins, ens posem en contacte amb la persona interessada per tal de notificar la recepció i indicar el procediment de recollida.

Qui el pot recollir

  • La persona titulada en l'Escola de Camins.
  • Una tercera persona presentant un poder notarial d'autorització al seu nom per poder realitzar el tràmit.

Documentació necessària

  • Resguard del títol oficial.
  • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original del DNI vigent. Només en el cas què la persona interessada resideixi fora de l'Estat Espanyol, tingui nacionalitat espanyola i el DNI caducat, es podrà presentar el passaport adjuntant alhora fotocòpia del DNI caducat.
  • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original del passaport vigent.
  • Original i còpia del poder notarial per recollir el títol, en el cas que el títol el reculli una tercera persona autoritzada. A més haurà de aportat una fotocòpia del seu DNI i el la persona interessada.
  • Original i còpia del document del Registre Civil en cas que s'hagi canviat el nom i/o cognoms amb posterioritat a la sol·licitud del títol oficial.

Com fer la sol·licitud del títol o SET

Consulteu tota la informació de com realitzar la sol·licitud de títol i/o SET a l'apartat corresponent del tràmit "Sol·licitud de títol i/o SET".

Quan fer la recollida

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consulteu l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins a l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Com recollir el títol oficial o el SET

Podeu fer la sol·licitud presencialment o a distància per correu postal.

Recollida presencial:
  • La persona interessada s'haurà de personar al SIAE-Camins de l’Escola en horari d'atenció a l'usuari, aportant la documentació necessària especificada a l'apartat anterior.
  • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada ha de presentar còpia i original del poder notarial juntament amb una fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
  • Prèviament al lliurament del títol i/o SET haureu de signar al llibre de registre i el document de recepció del/s mateix/os, al SIAE-Camins.
Recollida en dependències oficials:

En el cas de persones que resideixin fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del títol oficial o el SET a organismes oficials com són la delegació o subdelegació del govern, ambaixades o consolats d'Espanya a l'estranger.

Models de sol·licitud:

Més informació d'interès: