Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques - Condicions participació estudiants

Condicions generals obligatòries

  • Haver formalitzat matrícula del curs actual i/o del quadrimestre corresponent durant el període de pràctiques
  • Tenir superats 120 ECTS en cas d´estudiants de Grau
  • Estar cobert per l´assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Si l´estudiant és menor de 28 anys ja està inclosa a la matrícula. Si l´estudiant es més gran de 28 anys ha de formalitzar una assegurança privada a aquest efecte. La UPC pot proporcionar pòlissa d´assegurança privada
  • No mantenir una relació contractual amb l’empresa en que es volen fer les pràctiques
  • En cas d´estudiant estranger, s´ha de disposar del NIE/TIE
  • L'estudiant haurà de facilitar el seu número d’afiliació a la Seguretat Social a l'empresa perquè el doni d'alta
  • El conveni ha de finalitzar una setmana abans a la defensa del TFG/TFM
  • En cas de tramitar pràctiques curriculars, el número d'hores ha de ser múltiple de 30 (a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit ).
  • El mínim d'hores d'un conveni 180h.
  • Dedicació setmanat recomanda per Normativa 20h/s, tot el que superi aquesta dedicació s'haurà de sol·licitar autorització al Cap d'estudis de la titulació.

Condicions específiques graus

 

Grau en Enginyeria Civil

(pla 2010 - en extinció)

Bachelor´s Degree in Civil Engineering

(pla 2017 - en extinció)

 

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h 

Grau en Enginyeria d´Obres Públiques

(en extinció)

Extracurriculars obligatòries

180h

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

Grau en Enginyeria Geològica

(en extinció)

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

Grau en Enginyeria Civil

pla 2020

Curriculars optatives

180h (6 ECTS) + 

assignatura optativa comuna 4,5 ECTS

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Curriculars optatives

360h (12 ECTS)

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

Grau en Enginyeria Ambiental

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

Total titulació

1800h

 

Condicions específiques màster

 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

(estudiants amb accés des de GEC10 i BsDCE anglès)

Curriculars Obligatòries

900h per curs (30 ECTS)

Extracurriculars voluntàries

300h per curs

 

 

Màxim d'hores setmanals de pràctiques

en període lectiu ha de complir:

 

[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

(M=crèdits matriculats en el quadrimestre sense tenir en compte els crèdits del TFM / P=hores setmanals de pràctiques en període lectiu)

Total titulació

1200h

 

 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

(resta d'estudiants)

 

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

Màxim d'hores setmanals de pràctiques

en període lectiu ha de complir:

 

[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

(M=crèdits matriculats en el quadrimestre sense tenir en compte els crèdits del TFM / P=hores setmanals de pràctiques en període lectiu)

Total titulació

1200h

 

 

 

 

 

 

Màster en Enginyeria Ambiental

Curriculars optatives

360h (12ECTS) o

450h (15 ECTS)

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data màxima finalització 10/02

   matrícula Q2 data màxima finalització 15/09

Total titulació 1200h

 

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Curriculars optatives

 

450h (15 ECTS)

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 1200h

 

Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 900h
Màster en Enginyeria del Terreny 

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 1200h
Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 1200h
Màster en Mobilitat Urbana

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

 

Màxim d'hores setmanals de pràctiques

en període lectiu ha de complir:

 

[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

(M=crèdits matriculats en el quadrimestre sense tenir en compte els crèdits del TFM / P=hores setmanals de pràctiques en període lectiu)

Total titulació 1200h

Doble titulació

Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines 

 

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>S'han de tramitar totes pel mateix centre

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 1500h

 

Doble titulació

Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Intervenció Sostenible en el Medi Construït

Extracurriculars voluntàries

900h per curs

 

>S'han de tramitar totes pel mateix centre

 

>Convenis quadrimestrals:

   matrícula Q1 data finalització 10/02

   matrícula Q2 data finalització 15/09

Total titulació 1500h

 

Erasmus Mundus

 

Informació

practiques.camins@upc.edu

 

Normativa de referència