Vés al contingut (premeu Retorn)

V1 Certificació acadèmica oficial

Què és

És un document oficial expedit pels serveis administratius de l'Escola on es certifiquen totes les dades acadèmiques de l'estudiant segons consten al seu expedient.

Qui ho pot sol·licitar

 • Estudiants no matriculats al curs actual.
 • Estudiants matriculats al curs actual.
 • Una altra persona degudament autoritzada per l’interessat, mitjançant autorització per escrit signada i original (no fotocòpies, ni correus electrònics, ni fax) i adjuntant fotocòpia del DNI propi i de qui autoritza.

Com fer la sol·licitud

Es pot sol·licitar un certificat acadèmic per les següents vies:

 • eSecretaria
 • Presencialment
 • Correu ordinari / certificat
eSecretaria:

El procediment a seguir mitjançant l'eSecretaria és el següent:

 

 • Anar a l'apartat Tràmits / Certificats / Certificats acadèmics de l’eSecretaria i sol·licitar una certificació acadèmica personal mitjançant.
 • Pagament:
  • Amb tarja Visa o Mastercard (per finestreta o per l'eSecretaria , amb l'usuari i contrasenya d'Atenea).
  • En efectiu (amb els impresos proporcionats a finestreta, que també es poden imprimir des de l’eSecretaria, amb l'usuari i contrasenya d'Atenea).
  • Un cop es notifica el pagament, s’inicia el tràmit de sol·licitud de la certificació acadèmica.
Presencialment:
(Per a estudiants matriculats i no matriculats al curs actual)
 • 1. Recollir la sol·licitud a la Secretaria Acadèmica de l’Escola, o bé descarregar-la des d’aquí

  Complimentar la sol·licitud i lliurar-la a la Secretaria Acadèmica de l’Escola, on s'expedeix el rebut de pagament de la taxa corresponent.

 • 2. La certificació s’ha de sol·licitar personalment. Si això no és possible, la podrà demanar i també recollir una altra persona degudament autoritzada per l'interessat, mitjançant autorització per escrit signada i original (no fotocòpies, ni correu electrònic, ni fax), i adjuntant una fotocòpia del DNI propi i de la persona a qui autoritza.

La certificació es pot recollir entre 1 i 2 setmanes després de la data de pagament.

 

Correu ordinari / certificat:
(Per a estudiants matriculats i no matriculats al curs actual)

En cas d'estudiants que resideixin fora del país o no els sigui possible dirigir-se presencialment a la Secretaria Acadèmica dins l'horari d'atenció al públic, la sol·licitud de certificació acadèmica es pot fer per correu postal seguint els següents passos:

 

 • 1. L'estudiant emplena la sol·licitud i la fa arribar per correu postal a l'Àrea Acadèmica de l’Escola juntament amb una fotocòpia vigent del seu del DNI.
 • 2. Un cop rebuda la sol·licitud, l'Àrea Acadèmica de l’Escola tramita les taxes de la certificació acadèmica i les fa arribar a l’estudiant per correu certificat.
 • 3. L'estudiant abona les taxes i envia el resguard de pagament per correu postal a l'Àrea Acadèmica de l’Escola.
 • 4. L'Àrea Acadèmica de l’Escola rep el justificant de pagament i emet la certificació acadèmica, que fa arribar per correu certificat a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic.

Com recollir la documentació sol·licitada

Presencialment:La certificació es pot recollir a la Secretaria acadèmica de l'Escola en horari d’atenció al públic.

 

En el cas de sol·licitud via correu certificat:La certificació es fa arribar a la persona interessada per correu certificat, a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Model de sol·licitud

Descarrega el model de sol·licitud