Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicació de dades acadèmiques a tercers

En compliment de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) vigent a l´Estat Espanyol d´acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de maig 2016 de la Unió Europea (2016/679), quan un/a estudiant precisi que l´Escola de Camins - UPC comuniqui directament les seves dades acadèmiques a una altra institució o organització, haurà de consentir aquesta comunicació per escrit de manera específica i inequívoca. En cas de no fer aquest consentiment, l´Escola de Camins no facilitarà cap dada de l´interessat/da.

La institució o organització receptora de la comunicació de les dades, tant sols les podrà utilitzar per a la finalitat especificada en el document de consentiment.

Qui ho pot sol·licitar

  • Persona interessada que ha cursat estudis impartits a l'Escola de Camins de la UPC

Com fer la sol·licitud

Pel compte personal e-Secretaria accedint amb les credenciales UPC :

En cas que l´interessat/da hagi tingut credencials UPC i no les recordi, es poden recuperar en aquest enllaç.

Els/les estudiants de l´Escola de Camins podreu realitzar la sol·licitud mitjançant l´e-Secretaria :

  • e-Secretaria > Instàncies > Sol·licitud > Altres
  • S´haurà d´informar com a mínim de les següents dades :

Per correu electrònic a  :

En cas de ser antic/ga estudiant de Cicle preBolònia, podràs fer la sol·licitud de la forma següent :

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic.

Model de sol·licitud

    Legislació de referència