Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicació de dades acadèmiques a tercers

En compliment de la legislació vigent per poder comunicar les dades acadèmiques a terceres persones, empreses, entitats o organismes de naturalesa pública o privada, la persona interessada haurà de consentir la comunicació de les seves dades acadèmiques, per escrit, de manera específica i inequívoca. En cas de no rebre aquesta autorització, la UPC no facilitarà cap dada.

L'organització receptora de la comunicació de les dades tant sols les podrà utilitzar per a la finalitat especificada en el document de consentiment.

Qui ho pot sol·licitar

  • Persona interessada que ha cursat estudis impartits a l'Escola de Camins.

Com fer la sol·licitud

Podeu realitzar el consentiment de comunicació de dades acadèmiques presencialment, per internet o a distància per correu postal.

Sol·licitud presencial:
Sol·licitud per internet:

L'estudiantat de l'Escola de Camins podrà realitzar la sol·licitud per l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

  • Al menú "Tràmits", escolliu l'opció "Altres Tràmits"
  • Complimenteu el formulari especificant, com a mínim, la informació següent:

  • Premeu el botó "Sol·licito".
Sol·licitud a distància:

En el cas que residiu fora del país o no us sigui possible dirigir-vos presencialment al SIAE-Camins, en horari d'atenció a l'usuari, ni fer la sol·licitud per l'e-Secretaria podeu realitzar la sol·licitud per correu postal o missatgeria.

  • Complimenteu el Formulari de consentiment de comunicació de dades acadèmiques i feu-lo arribar per correu postal a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) de l’Escola de Camins, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent o del passaport. És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada tal i com figura en el document identificatiu (no són vàlides les signatures escanejades ni fotocopiades).

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consultar l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins a l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Model de sol·licitud

Legislació de referència