Vés al contingut (premeu Retorn)

Premis Escola

Premis propis de l'Escola

L'Escola de Camins atorga cada curs acadèmic els Premis al Millor Expedient Acadèmic dels estudiants de l'escola i els Premis Marcel Brú d'Enginyeria Ambiental. L'acte de lliurament d'aquests dos premis coincideixen generalment amb l'Acte d'Inauguració del curs acadèmic.

Premi al Millor Expedient Acadèmic

El premi al millor expedient acadèmic és un reconeixement de l'escola als tres estudiants amb els millors expedients acadèmics de les tres titulacions de grau i del màster amb atribucions professionals que s'imparteixen a l'Escola de Camins.

 

 

Bases

Premi Marcel Brú d'Enginyeria Ambiental

L'escola de Camins i el Prof. Rafael Mujeriego creen els Premis Marcel Brú d'Enginyeria Ambiental per estimular als alumnes amb millors expedients acadèmics en el Grau en Enginyeria Civil, fent especial èmfasi en les assignatures de contingut ambiental.

 

Bases

Premi al Millor Treball de Recerca de Batxillerat

L'Escola de Camins convoca un concurs, adreçat a l'alumnat de Catalunya de 2n de Batxillerat, per a premiar el millor Treball de Recerca en la modalitat científica o tecnològica. Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o aspectes que ajudin a millorar la nostra societat.

 

Bases

Convocatòries externes a l'Escola

Per altra banda l'estudiantat té l'oportunitat de presentar els seus treballs en altres convocatòries de premis, com ara:

Concurs nacional adreçat a estudiantat de Máster d'Enginyer de Camins, Canals i Ports titulats a les diferents Escoles Tècniques Superiors d'Espanya el projecte final de màster del qual hagi estat presentat en el Curs 2018-2019 i tingui una qualificació igual o superior a 9 (Excel·lent o Matrícula d'Honor).

El Projecte Final de Màster que es presenti al premio haurà de consistir en un projecte original que hagi estat realitzat de manera individual per l'estu- diant i que quedi englobat dins de qualsevol dels camps que abarca la professió de l'Enginyer de Camins, Canals i Ports.

  • Premi al Projecte Més Innovador
  • Premi al Projecte de Millor Qualitat i Contingut

Data de la convocatòria:
febrer del 2019

Data límit de presentació:
30 de junio del 2021

Més informació

Premi dirigit a premiar el millor treball de recerca relacionat amb la història del transport, les obres públiques, el patrimoni de l'enginyeria civil o la història de l'ordenació territorial.

Data de la convocatòria:
juny del 2022

Data límit de presentació:
novembre del 2022

Més informació

El Allianz Climate Risk Research Award té com a objectiu fomentar la recerca científica que millora la nostra comprensió dels riscos relacionats amb el canvi climàtic, es per això que aquest premi es centra en la temàtica del "Risc climàtic: informació en temps real i noves tecnologies".

El guardó es destina a recolzar investigadors que centrin la seva recerca en:

  • Reduir el risc de fenòmens climàtics extrems que s'intensifiquen amb el canvi climàtic
  • Fomentar la resiliència aplicant solucions tecnològiques

Data de la convocatòria:
15 de juny del 2022

Data límit de presentació:
15 de setembre del 2022

Més informació

La Welcome Talent Society convoca els Premis Talent Barcelona/Catalunya, una iniciativa que vol ser una plataforma per a conèixer i descobrir nous talents en àmbits molt diversos, i al mateix temps reconèixer personalitats, institucions i empreses consolidades que hagin destacat per aportar talent a la societat catalana.

Els Premis Talent tenen quatre categories (Crea, Empren, Transmet i Honor). S'atorguen en diversos àmbits de cadascuna d'aquestes categories. En cada convocatòria anual s'anunciaran els premis concrets a atorgar.

Aquests àmbits són sectors u objectius concrets (Disseny per a "souvenirs", Disseny 3D d'objectes singulars, Disseny de Llum, Mobilitat, Comerç, Medi ambient, etc.). En cada convocatòria anual s'anunciaran els corresponents a aquella edició.

Data de la convocatòria:
11 de març del 2022

Data límit de presentació:
31 d'agost del 2022

Més informació

Amb l'objecte de potenciar el interés dels universitaris/es espanyols, incloent-hi estudiantat de titulacions reglades de grau, de màster i doctorat, la Càtedra Abertis estableix els Premis Abertis de Recerca sobre Gestió d'Infraestructures de Transport (en les categories de tesi doctoral i tesina) i sobre Seguritat Vial al millor estudi o treball de recerca inèdit defensat o presentat durant l'any natural en curs sobre la temàtica pertinent.

Juntament amb la xarxa de càtedres internacionals de Gestió d'Infraestructures de Transport que el grup Abertis i la Fundació Abertis mantenen amb les universitats i els centres d'excel·lència més representatius dels països on el grup Abertis l la Fundació Abertis tenen activitat, es convoquen també els Premis Internacionals Abertis de Recerca sobre Gestió d'Infraestructures de Transport y sobre Seguritat Vial que s'atorgaran als millors treballs de recerca (segons la seva categoria i temàtica) seleccionats entre els guanyadors dels premis nacionals convocats per les Càtedres Abertis als diferents països.

Data de la convocatòria:
2022

Data límit de presentació:
17 de enero del 2022

Més informació

Els Premis Nacionals de Recerca són convocats per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció d'estimular i reconèixer l'esforç dels/de les joves investigadors/ores (menor de 40 anys) que en la seva trajectòria professional hagin destacat per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca.

Data de la convocatòria:
3 de juny del 2021

Data límit de presentació:
28 de setembre del 2021

Més informació

Mitjançant aquest concurs, el Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l'Institut d'Estadística de Catalunya volen potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de espanyoles, així com donar a conèixer el paper destacat de l'estadística en l'obtenció de nous coneixements tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Els aspirants presentaran una anàlisi d'un conjunt de dades, emmarcat en un problema real, per al qual proposaran una solució. El contingut del treball ha de ser inèdit i de temàtica lliure.

Data de la convocatòria:
juny del 2022

Data límit de presentació:
setembre del 2022

Més informació

Aquest premi, atorgat per Ingeniería Sin Fronteras vol reconeixer els treballs tecnològics d'assaig, recerca, cerca bibliogràfica i tècnica aplicada, que aportin innovacions, pràctiques i teòriques, des de les escoles d'enginyeria o arquitectura de qualsevol universitat espanyola, reivindicant el paper i el compromis d'aquestes institucions amb la transició cap a un desenvolupament humà sostenible a tot el món.

El premi disposa de dues categories:

  • Un premi per a Treballs Finals de Grau (TFG) o Projectes Finals de Carrera (PFC), de caràcter projectista o de recerca, presentats i aprovats a qualsevol escola o facultat d'una universitat espanyola.
  • Un premi per a Treballs Finals de Màster (TFM) o Tesines de Màster (TdM), defensades en qualsevol programa oficial o no oficial d'universitats espanyoles.

Data de la convocatòria:juliol del 2021

Data límit de presentació:
24 de juliol del 2021

Més informació