Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria d'ajuts per a l'optimització dels espais dels laboratoris

imatge-capçalera.jpg

Objecte

L'objecte de la convocatòria actual és optimitzar l'espai dels laboratoris buidant-per exemple, de material sobrer l'interior i l'exterior dels laboratoris de Camins i/o duent a terme d'altres actuacions que es considerin convenients per millorar l'ús i la seguretat dels mateixos.

En particular es finançaran activitats realitzades als diversos laboratoris de l'Escola, podent-se sol·licitar:

 • Finançament per buidar de material innecessari els laboratoris (contractació de contenidors)
 • Condicionament d'espais d'emmagatzematge (senyalització, reubicació material i maquinari, etc.)
 • Altres actuacions

Galeria de projectes de pràctiques als laboratoris de l'Escola

Amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a experiències interessants i proporcionar alhora exemples i bones pràctiques docents a l'Escola, publicarem una petita mostra dels projectes realitzats dins la Convocatòria a la pàgina web de difusió de la mateixa. Es tracta de publicar una petita ressenya del projecte sempre amb el consentiment del professor responsable.

Condicions generals

 • Per tal d'accedir a aquests ajuts, la persona responsable del laboratori (PDI/PAS), haurà de presentar un projecte. Només es podran presentar dos projectes per laboratori (un per a material de dins del laboratori i un altre per als aplecs).
 • Cada ajut obtindrà a la seva finalització, si es sol·licita, un informe acreditatiu de l'activitat realitzada.
 • Per a la valoració dels projectes es consideraran els aspectes següents:

 • El període d'implementació dels projectes ha d'anar des de la publicació d'aquesta convocatòria fins al 30 de novembre de 2021.

Condicions particulars

 • La selecció, avaluació i aprovació dels projectes candidats serà feta per una comissió avaluadora, nomenada pel director. Aquesta comissió podrà assessorar-se a partir d'experts de les àrees temàtiques que siguin objecte dels treballs.
 • La quantitat atorgada per a cada projecte presentat, la fixarà la comissió en funció del projecte i el pressupost disponible.
 • Les sol·licituds, es presentaran telemàticament mitjançant el Portal Camins, apartat Convocatòria d'optimització d'espais per als laboratoris, del 30 d'abril al 24 de maig de 2021. La comissió avaluadora farà pública la seva resolució a la web de l'Escola el dia 2 de juny de 2021 i la resolució definitiva el dia 11 del mateix mes.
 • Al formulari de la sol·licitud s'hauran d'incloure els següents camps (2.000 caràcters per camp):

 • En el cas que la comissió avaluadora no aprovi la memòria, especificarà si pot ser revisada i presentada de nou.
 • La concessió d'aquest ajut és compatible amb altres ajuts de convocatòries similars, sempre i quan es faci constar a la sol·licitud la concessió/petició de l'ajut.

Resolució provisional

Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials
Compra d'armaris amb prestatges per grans càrregues per a incrementar la disponibilitat d'espai lliure
(Responsable: Tomàs García)
Pressupost: 1500,00€ + 10% IVA
Resolució definitiva: 800,00€

Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials
Neteja de l'espai interior/exterior i evitar l'estocatge de material granular en big-bags. Alliberar espai interior en zona formigons i condicionament de la zona per emmagatzematge en carrer.
(Responsable: Tomàs García)
Pressupost: 483,00€ + 10% IVA
Resolució definitiva: 260,00€

Pressupost: 278,00€ + 10% IVA
Resolució definitiva: 150€

Pressupost: 800,00€ + 10% IVA
Resolució definitiva: 480,00€

Pressupost: 2800,00€ + 10% IVA
Resolució definitiva: 1500,00€

iCIEM
Neteja i endreç zona aplecs exterior.
(Responsables: Joaquim Sospedra Iglesias i Agustin Sanchez-Arcilla)
Pressupost: 2096,00€
Resolució definitva: 1050,00€

iCIEM
Neteja i endreç zona interior del laboratori.
(Responsables: Joaquim Sospedra Iglesias i Agustin Sanchez-Arcilla)
Pressupost: 1850,00€
Resolució definitva: 925,00€

Laboratori de Bessons Digitals Camins Makers
Adequar espais/ventilació forçada/electricitat amb l'objectiu de millorar i optimització d'espais per a posar en valor les activitats realitzades.
(Responsable: Rolando Chacón)
Pressupost: 5000,00€
Resolució definitiva: 2000,00€

Laboratori de Geotècnia
Optimitzar i reorganitzar els espais d'ús científic i docent. Reorganitzar els espais útils del laboratori i augmentar la seguretat de les àrees organitzades.
(Responsable: Enrique Romero Morales)
Pressupost: 3200,00€ sense IVA
Resolució definitiva: 2000,00€

NOTA: Per a qualsevol consulta que tingueu referent a aquest procés adreceu-vos a la Unitat de Recursos i Serveis. Podeu consultar el text íntegre d'aquesta convocatòria aquí i de la resolució definitiva, aquí.