Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió d'Avaluació del PDI

Membres de la Comissió d'Avaluació del PDI

La Comissió d'Avaluació del Personal Docent i Investigador (CAPDI) és una comissió consultiva de la Junta d'Escola, encarregada d’avaluar l'activitat dels PDI vinculats a l'Escola i elevar-ho a l’òrgan col·legiat.

La composició de la CAPDI està regulada a l'Article 25 del Reglament de l'Escola de Camins i respon a un membre nat que exerceix de president, i com a membres electes a 4 representants del PDI-A, 1 del PDI-B i 2 de l'Estudiantat de Grau i Màster.

Pel que fa al seu funcionament, la CAPDI es reunirà sempre que s’hagi de resoldre qualsevol tràmit requerit per l’avaluació del PDI en processos d’estabilització, de promoció o de canvi de vinculació.